Saturday, April 30, 2022

hanes anhygoel mewn lle cyffredin

Mae fy mab ifancaf yn hoffi cyfarfod pobl a dechrau sgwrsio'n hawdd (yn hollol wahanol i'w fam sydd yn fewnblyg.) Yn ddiweddar, dechreuodd siarad yn gyfeillgar â dynes hŷn ar ôl ei waith yn ei dref. Cafodd ei synnu'n clywed ei chefndir hynod o unigryw; Ffrances oedd ei mam, a milwr Americanaidd oedd ei thad a frwydrodd ar Normandy! Cafodd ei anafu, ac roedd mewn ysbyty yn Cornwall am sbel. Clywodd fy mab yr hanes anhygoel hwn i gyd mewn golchdy tra oedd o'n aros am ei ddillad yn cael eu golchi!

No comments: