Friday, April 22, 2022

anafu fy nhraed

Llwyddais i anafu fy nhraed gan gicio drws ar ddamwain yn y tŷ (unwaith eto.) Dw i wedi gwneud hynny nifer o weithiau yn y gorffennol. Y tro 'ma, roedd mor ofnadwy o boenus fel collais fy anadl. Drwy drugaredd, na thorrwyd asgwrn, mae'n ymddangos. Dim ond cael taro'n wael, dw i'n meddwl. Dim mynd am dro am sbel. Falch nad ydw i wedi cael gwared ar y baglau yn y cwpwrdd.

No comments: