Friday, April 8, 2022

pregethau eidaleg


Des i ar draws cyfres o fideo byr gan weinidog Eidalaidd. Bydd o'n darllen adnodau o'r Beibl, wedyn rhoi sylwadau arnyn nhw. Mae o'n siarad yn araf ac yn glir fel bydd yn hawdd i mi ei ddeall. Mae ganddo bwynt clir yn ei bregeth fer bob tro. Braf gweld Alpau Eidalaidd yn y cefndir hefyd. (Credwch neu beidio mae o'n  ymdebygu i fy niweddar ewythr pan oedd o'n ifanc!)

No comments: