Wednesday, April 27, 2022

netherfield park

Mae yna ardal brydferth a chyfoethog ger tŷ fy merch. Gan nad oes wal o'i chwmpas, mae fy merch yn hoffi rhedeg neu feicio yno gyda'i chi yn aml. Awgrymais iddi ei galw'n Netherfield Park. Ac felly a fu. Mae ei chi yn hoffi mynd am dro yno hefyd.

No comments: