Tuesday, April 26, 2022

canllawiau i fewnblyg


Dyma syniadau creadigol gan y Wenynen i osgoi amser cyfarch mewn eglwysi! Dw i ddim yn erbyn cyfarch pobl wrth gwrs, ond mae'n gas gen i fy ngorfodi gwneud hynny. Well i mi gyfarch yn naturiol pan wela' i bobl cyn gwasanaethau. Falch bod fy eglwys wedi atal yr arfer hwnnw oherwydd y Feirws, ac mae hi heb ailgychwyn.

No comments: