Saturday, April 23, 2022

anrheg werthfawr

Ces i anrheg dwymgalon gan hogan fach yn yr eglwys. Diemwnt mawr glas (plastig) hardd ydy o. Rhoes iddi gasgliad ar hap o ddeunydd ysgrifennu a ffeindiais yn y tŷ yn ddiweddar. Roedd hi'n hapus dros ben gyda fo. Efallai ei bod hi wedi dewis un o'i thrysorau i'w roi i mi er mwyn mynegi ei diolch.

No comments: