Monday, April 4, 2022

etholiad lleol

Etholiad bwrdd yr ysgol mae hi yfory. Mae dau ymgeisydd yn fy ardal i; cyn athrawes ardderchog yn yr ysgol uwchradd ydy un ohonyn nhw. Cafodd dri o fy mhlant eu hyddysg ganddi. Wedi ymddeol o'i gyrfa hir, mae hi'n frwdfrydig gweithio ar fwrdd yr ysgol rŵan. Mae'r gŵr wedi bod wrthi'n ei chefnogi fel "rheolwr ymgyrch" answyddogol ers misoedd, yn siarad gyda'i ffrindiau drosti hi, a chanfasio o ddrws i ddrws yn y gymdogaeth. Fel ymgyrch olaf, aeth i ddosbarthu nodiadau atgoffa'r bore 'ma yn y glaw. 

No comments: