Saturday, April 9, 2022

katfish kitchen

Tro Katfish Kitchen oedd hi ddoe. Er bod ni wedi cyrraedd cyn 5 o'r gloch, roedd nifer o gwsmeriaid yno'n barod. Ac erbyn i'n bwyd ni ddod, roedd y lle'n llawn dop. Mae'n amlwg mai un o dai bwyta mwyaf poblogaidd y dref ydy o, gan yr Heddlu hefyd. Dewisais i fy ffefryn (cyw Iâr wedi'i grilio ) tra bod y gŵr yn cael pysgod wedi'i grilio.

No comments: