Monday, April 18, 2022

lledaenu byd-eang


Achos y lledaenu byd-eang dychrynllyd oedd Duw a wrthododd bellter cymdeithasol oddi wrth ddynoliaeth! Daeth, yn hytrach, yn agos aton ni, wedi byw yn ein plith, a fu farw ar groes. Yr unigolyn a elwir yn Iesu o Nasareth sydd yn gyfrifol am y lledaenu iachawdwriaeth ddigynsail, yn ôl ymchwilwyr. Tarodd y Wenynen unwaith eto!

No comments: