Saturday, June 4, 2022

ar lan y môr

Treuliodd fy mab hynaf a'i deulu wrth y môr am wythnos, yn Galveston (Texas) i fod yn fanwl. Cafodd fy nau ŵyr amser mor braf fel eu bod nhw eisiau aros yno am wythnos arall, dwedodd fy mab. Does angen teganau ar blant pan eu bod nhw ar draeth! Mae'n rhaid bod nhw'n iachach bellach.

No comments: