Tuesday, June 28, 2022

paentiad newydd

Wedi dychwelyd o Japan, roedd fy merch hynaf wrthi'n paentio'n barod. Cafodd hi ganiatâd swyddogol i baentio Ebizo Ichikawa ar gyfer gŵyl ZEN yn yr haf, mae hi'n llawn cyffro ac egni. Mae'r paentiad newydd orffen ac yn barod i gael ei anfon i Japan. Bydd o ar werth ynghyd â'i gopïau yn yr arddangosfa.

No comments: