Wednesday, June 15, 2022

iogwrt a siocled


Dau beth a brofais yn y gegin yn ddiweddar - gwneud iogwrt soi heb siwgr a siocled. Bydda i'n bwyta'r iogwrt gyda mêl a sinamon. Dim ond cymysgedd o olew cnau a phowdr coco a mêl ydy cynhwysion y siocled. Bydd o'n soled mewn oergell. 

No comments: