Monday, June 20, 2022

sul y tadau

Gyoza ydy hoff fwyd fy ngŵr. Bydda i'n ei goginio iddo fo ddwywaith y flwyddyn, sef ar gyfer ei benblwydd a Sul y Tadau. (Dw i'n siŵr na fydd o'n meindio os bydda i'n ei goginio'n fwy aml, ond na fydd yn arbennig os wna i.) Felly a fu. Sul y Tadau hapus. Dw i'n ofnadwy o ddiolchgar bod gan fy mhlant dad bendigedig.

No comments: