Monday, June 6, 2022

llaw fy mam

Aeth fy nwy ferch i Westy Gajoen yn Tokyo lle'r oedd ei nain yn gweithio 80 mlynedd yn ôl. Mae ystafelloedd hardd ar hyd y Cant Grisiau enwog. Un ohonyn nhw a gelir Ystafell Kiyokata yn dangos paentiadau gan Kiyokata Kaburaki, artist o fri. Fe welir dynes mewn eira yn eu mysg; fy mam oedd y model! - ei llaw hi i fod yn fanwl. Tra oedd hi'n gweini ar y gwestai enwog, gofynnodd ohoni i ddangos ei llaw dde a'i chadw hi'n llonydd tra oedd o'n paentio. A dyma hi (ei llaw) yn dal i addurno'r ystafell hynod o brydferth.

No comments: