Tuesday, June 21, 2022

chwerthin


"Llwyddodd Iesu i gysgu'n drwm ar y cwch yn ystod y storm, oherwydd ei fod o'n defnyddio FyNgobennydd."

Diolch i'r Wenynen unwaith eto am y cyfle i mi chwerthin yn braf.

No comments: