Friday, June 24, 2022

cefnogaeth

Cynhalir pleidleisio'n gynnar 23, 24 a 25 Mehefin yn Oklahoma. Dyma'r gŵr yn dangos ei gefnogaeth i un o'i hoff ymgeiswyr gan wisgo crys-T gyda'i enw tra oedden ni'n siopa yn Walmart ddoe. 

No comments: