Wednesday, June 29, 2022

awdio beibl yn y nos


Yn hytrach na gadael sŵn coch ymlaen pan fydda i'n methu cysgu, penderfynais wrando ar awdio Beibl. Neithiwr, dechreuais gyda Llyfr Esther. Roeddwn i'n rhyw gofio bod y Brenin Ahasferus yn gwylltio'n lân oherwydd bod ei wraig wedi gwrthod ufudd iddo. Pan ddeffrais, roedd David Suchet wedi symud i Efengyl Ioan, ac yn darllen y 10fed pennod....

No comments: