Wednesday, June 1, 2022

llefrith mefus

Mae fy merch hynaf yn dal i fwynhau Japan. Mae hi'n hoffi ymlacio yn y sento (bath cyhoeddus) cyfagos yn y nos ar ôl diwrnod llawn gyffro. Mae'n anhygoel o ddiogel hyd yn oed yng nghanol Tokyo fel na fydd ganddi ofn cerdded adref ar ei phen ei hun, yn yfed llefrith mefus, yn ei phyjamas.

No comments: