Friday, June 10, 2022

diwedd y gwyliau yn japan

Wedi treulio amser hynod o braf, ac eithrio'r annwyd a gafodd, mae fy merch hynaf ar ei ffordd adref (dros y Môr Tawel ar hyn o bryd.) Cyn iddi adael Japan, y peth olaf a wnaeth oedd mynd i'r sento gyda'i chwaer. A oes peth gwell na chael diod oer ar ôl ymlacio mewn bath poeth?

No comments: