Saturday, June 11, 2022

yn y gwres

Mae'r haf wedi dechrau o'r diwedd, ar ôl cyfnod anarferol o oeraidd a gwlyb. Mae'n boethach yn Texas lle mae fy mab hynaf a'i deulu'n byw nag yn Oklahoma wrth reswm. Mae'n 99F/37C ydy hi yno heddiw. Tra bod pawb yn cysgodi tu mewn rhag y gwres, mae un plentyn wrth ei bodd yn chwarae yn y parc. Fy wyres ydy hi!

No comments: