Tuesday, July 23, 2013

3 - 2

Roedd fy mab ifancaf wrthi'n gwylio gêm bêl-droed rhwng Mancherster United a thîm Yokohama, Japan y bore 'ma. Cafodd hi ei chynnal yn Japan oriau'n ôl. Enillodd Yokohama o 3 - 2. Roedd Kagawa, chwaraewr Japaneaidd sydd yn cyfrannu at Man Uni ers tipyn yn aros ar fainc y rhan fwyaf o'r gêm. Yn ystod yr holl gêm roedd camera'n prysur ddangos ei wyneb rhyw hanner cant o weithiau, er mwyn dal ei deimladau, tybiwn i. Aethon nhw dros ben llestri. Roedd y gêm yn iawn heb yr "elfen" arbennig.

No comments: