Thursday, July 4, 2013

fenis 28 - ar gamlas fawrRoeddwn i heb weld Piazza San Marco yr wythnos gyntaf; nad oedd eisiau arna i fynd yno ar ôl y dosbarth efo miloedd o dwristiaid eraill. Felly gadawais y fflat am 6:30 fore dydd Sadwrn i gael fy ngolwg cyntaf arni hi. Efo tocyn 12 awr yn fy llaw, dyma fynd ar vaporetto ar Gamlas Fawr tuag at y sgwâr enwog. Roedd yn amlwg mai fi oedd yr unig dwrist ar y cwch gan fod pawb arall yn eistedd yn y caban cynnes yn y bore oeraidd. Sefyll oeddwn i ar y dec er gwaetha'r gwynt yn ymhyfrydu yn yr olwg anhygoel ar ôl y llall ar hyd y gamlas yng ngolau’r bore. 

No comments: