Monday, July 22, 2013

"the tourist" eto


Wedi cael gwyliau yn Fenis yn ddiweddar, roedd eisiau arna i wylio'r ffilm hon eto. Yn ogystal â mwynhau adnabod y lleoedd ar y sgrin, ces i hwyl darganfod y golygfeydd "anghywir." Er enghraifft - chwap ar ôl gadael yr angorfa o flaen yr orsaf trên, mae'r cwch yn hwylio ar y pen arall o Gamlas Fawr; pan gamodd Frank (Jonny Depp) ar falconi'r gwesty, mae o'n sefyll ar ochr arall y gamlas; mae o'n ffoi oddi wrth y dihirod ar doeau'r adeiladau ar draws y dref... Mae yna gryn dipyn o olygfeydd garw ar y camlesi. Gobeithio na chafodd Fenis ei hanafu gan griw'r ffilm!

llun: Palazzo Pisani Moretta a ddefnyddiwyd fel Hotel Danieli yn y ffilm

No comments: