Monday, July 1, 2013

fenis 25 - llongau pleser


Ymddangosai'n sydyn yn llenwi'r olygfa, fel adeilad anferth sydd yn symud yn araf - llongau pleser sydd yn hwylio ar Bacino di San Marco. Cewch chi olygfeydd hyfryd o Fenis oddi ar y dec; mae cannoedd o'r teithwyr yn ymgasglu wrth y ganllaw'n tynnu lluniau. Maen nhw'n creu busnes da yn yr adeg argyfwng economaidd. Dim ots os nad ydy'r llongau anferth yn gweddu golygfeydd hynafol Fenis, neu os ydy'r tonnau a grëir gan y llongau'n difrodi sylfeini'r dref, heb sôn am y ffaith bod Fenis yn sefyll ar filoedd o goed wyneb i waered wedi'u curo i mewn i laid y morlyn. 

No comments: