Tuesday, July 2, 2013

fenis 26 - cleaning day

Graffiti ydy problem arall ddifrifol yn Fenis. Roeddwn i'n teimlo'n ofnadwy ei weld ym mhob man yn y dref mor hardd ac arbennig. Pan glywais fyddai criw o Venessia.com (grŵp o'r trigolion sydd yn caru eu tref a gweithredu drosti hi) yn glanhau wal ger Campo San Barnaba fel rhan o weithgaredd cenedlaethol, es i ymuno â nhw. Roedd yna ddigonedd ar gyfer y wal, felly ces i fy ngyrru ynghyd â'r tri eraill at bont fach gerllaw. Roedden ni wrthi am dros awr wrth sgwrsio'n gyfeillgar. Roedd y bont a'r wal gerllaw'n edrych yn dda iawn yn y diwedd. Wrth gwrs mai ond blaen y mynydd iâ oedd hynny. Annog y lleill i weithredu oedd amcan y prosiect. Dyma glip y bore - Cleaning Day 2013 ar waelod y dudalen. Bydd ein rhan ni'n cychwyn tua 3:30 munud o'r dechrau.

No comments: