Tuesday, July 9, 2013

fenis 33 - mynd i'r eglwys

Gwelais nifer o eglwysi hardd yn Fenis, ond roeddwn i eisiau mynd i'r eglwys fore Sul, nid i edrych ar yr adeilad ond i addoli Duw. Gan fy mod i'n methu ffeindio eglwys efengylaidd yno, es i St. George's, eglwys Anglicanaidd sydd yn croesawu pawb i'w gwasanaeth Saesneg. Roedd yn hyfryd clywed yr offeiriad yn darllen y Beibl. Pregethodd ar y bennod am y canwriad Rhufeinig. Roedd yn ymddangos yn bennod briodol gan mai yn yr Eidal roedden ni. Doeddwn i ddim yn gwybod mai milwr Rhufeinig oedd St. George cyn cael ei alw'n sant. Roedd yn hyfryd cyd-addoli Duw efo rhyw 40 o bobl eraill.

No comments: