Saturday, July 6, 2013

fenis 30 - caffè florian


Des i'n ôl i Piazza San Marco unwaith neu ddau yn ystod y dydd. Roedd hi'n llawn o dwristiaid wrth gwrs ond doedd dim rhaid i mi boeni gan fy mod i wedi cael fy nhro'n barod. Mae yna siop coffi enwog sef Caffè Florian. Mynychwyd gan yr enwogion yn y gorffennol fel Casanova, Lord Byron, Charles Dickens ac yn y blaen. Mae hi'n dal i ddenu pobl sydd eisiau cael profiad arbennig - y lleoliad, yr hanes, yr addurniadau, y fwydlen, y gweinyddion, yr awyrgylch ... Mae'r prisiau'n swnio'n arbennig hefyd; eisteddodd un o fy nghyd-fyfyrwyr at fwrdd tu allan a threulio amser braf yn gwrando ar y cerddorion ac yn yfed un ddiod. Y bil? Dros €30.

No comments: