Wednesday, July 3, 2013

fenis 27 - cymro yn fenisAgorwyd Biennale tra oeddwn i yn Fenis. Rhaid cyfaddef nad oes gen i ddiddordeb enfawr mewn celf fodern, ond doeddwn i ddim yn bwriadu gadael y dref heb weld gwaith Bedwyr Williams sydd yn dod o Rostryfan. Wrth gerdded yn ardal Castello wythnos cyn yr agoriad, galwais heibio i’w arddangosfa i weld oedd o yno. Roedd bron i mi droi yn ôl yn syth wedi gweld pawb wrthi'n galed. Ond daeth Bedwyr ata i'n garedig. Methais siarad Cymraeg ar y dechrau oherwydd fy mod i'n ceisio siarad Eidaleg drwy'r wythnos. Roedd o'n aros amdana i'n amyneddgar serch hynny nes i mi ffeindio fy nhafod Cymraeg. Dyn clên iawn ydy o. Pan agorwyd Biennale yn swyddogol, dychwelais a gweld ei waith rhyfeddol - Starry Messenger. Dymuniadau gorau iddo. Mae Biennale yn para tan fis Tachwedd.

No comments: