Thursday, July 25, 2013

acqua alta yn oklahoma

Yn dilyn y storm fawr ddiweddaraf, aeth llawr isaf y brifysgol dan ddŵr. Mae gan fy ngŵr sydd yn dal i ffwrdd swyddfa yno. Ces i fy ngofyn i ddod gan y brifysgol ddoe. Pan gyrhaeddais, roedd y dŵr wedi mynd ac roedd y staff wrthi'n glanhau'r llanast, ond roedd popeth ar y silffoedd a chypyrddau ffeilio isaf wedi cael eu gwlychu. Mae'r gŵr yn digwydd cadw rhai llyfrau a phapurau pwysig yno. Dyma gychwyn eu symud i ystafell arall er mwyn eu sychu. Doeddwn i ddim yn disgwyl wynebu Acqua Alta yn Oklahoma!

No comments: