Friday, July 5, 2013

fenis 29 - piazza san marco


Wedi taith bleserus ar y cwch, camais ar y cei wrth Piazza San Marco a sefyll ym mynedfa swyddogol Fenis. Rhwng y ddwy golofn gwelir yr olygfa a ddangosodd nerth a gogoniant y Weriniaeth i bob ymwelwyr a'i gyfareddu ganrifoedd yn ôl; mae hi'n dal i swyno'r ymwelydd presennol. Feiddiwn i ddim cerdded rhwng y colofnau wrth gwrs. Troais i'r chwith a mynd o gwmpas yr ardd gyhoeddus er mwyn dod i mewn i'r sgwâr o'r gorllewin; roeddwn i eisiau dilyn llwybr Jane Hudson. Yn anffodus roedd hanner o Basilica o dan orchudd a leihaodd y rhyfeddod, heb sôn am yr hysbyseb mawr parhaol ar wal Amgueddfa Correr. Ac eto mae'r sgwâr yn anhygoel; does ryfedd gelwyd yn drawing room yn Ewrop. Gan fod yna ychydig o bobl, roeddwn i'n medru edrych ar bob dim yn fanwl heb neb yn fy ymyrryd. Tarodd y ddau'r gloch efo eu morthwylion ar ben y tŵr cloc.

No comments: