Wednesday, July 24, 2013

storm wedi mynd

Cawson ni storm ofnadwy o gryf neithiwr; clywais daranau arswydus a glaw trwm yng nghanol nos. Roedd popeth yn ddistaw pan godais y bore 'ma fodd bynnag; dim ond canghennau coed wedi'u syrthio sydd ym mhob man; roedd bwced ar y dec yn llawn o ddŵr glaw. Ces i wybod wedyn bod tornado wedi dod yn agos at ein tref ni. Yn ffodus chawson ni ddim difrod a chollon ni ddim trydan chwaith. Rhaid i mi gofio mod i'n byw mewn ardal dornado.

No comments: