Sunday, July 21, 2013

gŵyl hufen iâ


Mae'n Ŵyl Hufen Iâ Genedlaethol heddiw. Doeddwn i ddim yn gwybod bedair blynedd yn ôl - dynodwyd hi gan y diweddar Arlywydd America Ronald Reagan yn 1984. Roedd o'n cydnabod mai bwyd pleserus a maethlon ydy hufen iâ, ac felly anogodd bobl yr Unol Daleithiau i gadw'r ŵyl gyda seremonïau a gweithgareddau priodol. Er mwyn dangos parch tuag at y dyn mawr hwnnw, bwytes yn hapus ynghyd â'r teulu, hufen iâ fanila efo mefus wrth weddïo dros ein gwlad ni a gobeithio y cawn ni Arlywydd cystal â fo ryw ddiwrnod.

No comments: