Tuesday, March 20, 2018

alergedd bwyd

Mae fy merch yn Japan newydd ddarganfod bod ganddi alergedd i lefrith, glwtyn, wyau, a soi! Mae bywyd yn anodd iawn yn Japan os oes gynoch chi alergedd i soi oherwydd bod soi mewn cynifer o fwydydd yno. Cafodd hi sioc pan glywodd y dyfarniad gan y meddyg, ond mae hi'n ymdopi a cheisio gwneud y gorau ohono yn paratoi bwyd blasus a maethlon fel hyn.

No comments: