Friday, March 9, 2018

canu danny boy

Dw i heb glywed Danny Boy ers blynyddoedd, ond dw i'n hoffi'r gân wedi'r cwbl er bod y geiriau'n eithaf trist. (Mae'n hawdd ei chwarae ar y bysellfwrdd hefyd.) Mae cynifer o gantorion wedi canu'r gân honno - dynion a merched. Dw i'n credu'n siŵr, fodd bynnag, mai mam Danny, dim ei gariad, a oedd yn canu am ei hogyn annwyl a fyddai'n gadael adref i fynd i frwydro. Felly mae'n rhaid cael ei ganu gan ddynes hŷn. Yn fy nhyb i, hi ydy'r orau.

No comments: