Tuesday, March 27, 2018

glaw gwanwyn

Dechreuodd y tymor glaw. Dywedir y bydd cawod Ebrill yn dwyn blodau Mai, ond a dweud y gwir, bydd glaw gwanwyn yn dechrau ym mis Mawrth. Roedd rhaid gorchuddio’r bwydwr adar. Clywais y cardinals y bore 'ma fodd bynnag a oedd yn disgwyl eu brecwast. Dyma osod hadau ar y rheilen yn y glaw. Rhaid i'r anifeiliaid gwyllt fwyta, glaw neu beidio wedi'r cwbl.

No comments: