Friday, March 30, 2018

passover

Bydd Passover yn cychwyn heno, ac yn para am wythnos. Dathlodd Iesu'r ŵyl fwyaf honno bob blwyddyn fel pob Iddew ffyddlon; dathlodd o hi am y tro olaf efo'i ddisgyblion cyn iddo fynd i'r groes. Yn hytrach nag oen a gafodd ei aberthu, fo oedd yr oen berffaith Dduw. Mae gan ŵyl Passover lawn o symbolaeth. Ces i a'r gŵr ein gwahodd i swper Seder heno gan ffrind Iddewig sydd yn credu yn Iesu. Edrych ymlaen.

No comments: