Wednesday, March 28, 2018

alexander fawr

Dw i'n dal i fwynhau dysgu daearyddiaeth Feiblaidd ar lein. Dw i newydd orffen y bennod sydd yn sôn am Alexander Fawr. Roedd yn hynod o hwyl darllen yn fanwl am yr hogyn ifanc enwog hwnnw a oresgynnodd cymaint o diroedd mewn deg mlynedd. Ffeindiais gyfres o fideo o safon uchel, a dyma ddechrau ei gweld un bob dydd efo'r gŵr. Maccabees ydy'r pwnc nesaf ar y cwrs.

No comments: