Thursday, March 1, 2018

dydd gŵyl dewi hapus!

"Gwnewch y pethau bychain" ydy fy arwyddair yn ddiweddar; ychwanegaf "yn ffyddlon" ar ddiwedd y frawddeg. Mae'r ffrwythau sych yn mwydo mewn te cryf dros nos; dw i'n barod i grasu bara brith. 

1 comment:

Weaveron Textile said...

I like your illustration :)
pattern, type, work – graceful dude
to get fabric on demand from weaveron textile.