Saturday, March 24, 2018

ffa coffi o guatemala

Mae siop fwyd naturiol yn y dref yn rhostio ffa coffi yn y gegin. Dw i wrth fy modd efo nhw. Pan es i yno'r tro diwethaf, gwelais ffa o Guatemala. A dyma brynu pwys ohonyn nhw, er mwyn dangos fy niolchgarwch i Guatemala am gefnogi Israel; cyhoeddodd y prif weinidog ychydig amser yn ôl y bydden nhw'n symud eu llysgenhadaeth i Jerwsalem yn dilyn arweinyddiaeth America.

No comments: