Monday, March 12, 2018

dim ond yn oklahoma

Mae'r gŵr wrthi'n datblygu ei hobi sydd wedi troi'n fusnes newydd, sef dysgu gwers conceiled carry. Wedi i'r myfyrwyr ddysgu'r rheolau, diogelwch, ayyb dan do, maen nhw'n mynd i'r cae cyhoeddus penodol fel arfer ar gyfer yr hyfforddiant ymarferol. Ddoe, fodd bynnag, aeth y dosbarth i fferm ei ffrind. Ymgasglodd cynulleidfa chwilfrydig annisgwyl. Doedden nhw ddim yn meindio sŵn mawr y gynnau o gwbl. Roedd bron i afr fwyta'r papur targed yn llaw fy ngŵr!

No comments: