Friday, March 23, 2018

bwydwr adar

Creodd y gŵr fwydwr adar gan ddefnyddio hen lamp llawr. Mae hwn yn berffaith i gadw hadau i'r adar rhag y gwiwerod. Dw i eisiau bwydo'r olaf ond ddim eisiau iddyn nhw fwyta'r hadau i gyd. Maen nhw'n cael hadau ar y rheilen. Mae'n gweithio ac mae cardinals yn mynychu'r bwydwr tra bod ambell i wiwer geisio dringo'r polyn, heb lwyddo.

No comments: