Thursday, March 15, 2018

yn st. lois

Aeth yr Arlywydd Trump i St. Lois ddoe. Tra oedd yn ymweld â ffatri Boeing, diolchodd rhyw ddwsin o bobl yn Nhalaith Missouri iddo am y toriad treth diweddaraf. Tri ohonyn nhw oedd prifathro a staff College of Ozarks lle mae fy nau blentyn yn astudio ynddo! Roedd y ddwy ddynes yn llawn o emosiynau a dweud wrtho sut roedden nhw'n defnyddio'r bonws mawr.

No comments: