Thursday, March 29, 2018

lle maen nhw?

Maen nhw'n hwyr eleni - y twlipiau. Fel arfer maen nhw'n dangos eu pennau ddiwedd mis Chwefror tra bod hi'n dal yn oer. Mae yna beth bach gwyrdd yn y gwely blodau fodd bynnag; dw i ddim yn sicr ydy o'n dwlip neu beidio. Gobeithio fod o. Gosodais gerrig o'i gwmpas rhag ofn i Keith sathru dan ei draed pan fyddai fo'n gweithio yn yr iard.

No comments: