Monday, March 26, 2018

silff llyfrau

Mae'r tŷ a'r iard yn edrych yn well byth wrth i'r gŵr dal ati i drefnu pethau (efo help ffrind.) Mae o newydd ailosod pren o gwmpas gwely blodau. (Gobeithio y bydd y tiwlipau'n dangos eu pennau eto eleni.) Fe wnaeth silff llyfrau yn yr ystafell wely hefyd. Mae o wrthi'n hwfro ar hyn o bryd tra fy mod i'n ysgrifennu’r blog. Braf iawn!

No comments: