Friday, October 23, 2020

ailgylchu bagiau plastig

O'r diwedd ail ddechreuodd Walmart i ailgylchu bagiau plastig. Atalion nhw'r gwasanaeth pwysig hwnnw wrth i'r cyfnod clo gychwyn. Roeddwn i'n cadw bagiau am fisoedd fodd bynnag. Dyma nhw cyn i mi fynd â nhw i ailgylchu, ond hanner ohonyn nhw; fe wnes i glustog fawr gyda'r hanner arall wythnosau'n ôl.

No comments: