Wednesday, October 21, 2020

ginnan

Blog newydd gan fy merch yn Japan am ginnan, sef hadau ginco

Mae gen i gof da o fy mhlentyndod am ginnan - byddai fy mrawd yn casglu ffrwyth y coed ar dir teml Shinto yn y dref; byddai fo'n dod â llond bwced o'r ffrwyth hynod o ddrewllyd hwnnw ar gais ei fam. (Danteithfwyd drud ydy hadau ginco.) Byddai fo'n eu claddu nhw yn yr iard er mwyn iddyn nhw bydru yn y pridd; ar ôl dyddiau, byddai'r hadau'n gwahanu rhag y ffrwyth; byddai fy mam yn eu rhostio nhw wedyn. 

No comments: