Tuesday, October 6, 2020

mae o wedi gwella


Dw i'n hynod o falch bod yr Arlywydd Trump wedi gwella cymaint fel ei fod o wedi gadael yr ysbyty. Ynghyd â'r dyrfa enfawr o'i gefnogwyr o flaen yr ysbyty, roedd llu o bobl yn gweddïo drosto fo drwy'r byd. Gobeithio, fodd bynnag, na fydd o'n gorweithio ond cymryd gofal. Efallai bod ei elynion pybyr wedi gobeithio y byddai fo'n marw, ond gwaetha'r modd, nid dim ond mae o wedi goroesi, ond mae'n imiwn rhag Coronafeirws bellach. Bydd o'n bwrw ymlaen yn gryfach byth nag erioed!

No comments: