Friday, October 9, 2020

tywydd braf

Mae'r tywydd wedi bod yn anhygoel o braf y dyddiau hyn, yn anarferol iawn yn Oklahoma. Does gen i ddim mymryn o gwynion wrth gwrs. Mae'r dail yn prysur droi'n lliwgar, fel gweler yn y llun. Hwn, sydd o flaen fy nhŷ i, ydy un o'r coed harddaf yn y gymdogaeth.

No comments: