Monday, October 26, 2020

er ei fwyn ef


Dw i'n glanhau tai bach fy eglwys i bob Dydd Iau, ond efallai y bydd well i mi roi'r gorau iddi. Rhaid i mi drosglwyddo’r dasg i'r gweinidog er mwyn iddo gynyddu ei wobrau yn y nefoedd! 

Mae'r gŵr newydd yrru'r erthygl hynod o ddoniol hwnnw gan y Wenynen at y gweinidog. Gobeithio y ceith chwerthin braf ar ei ddiwrnod i ffwrdd heddiw.

No comments: