Wednesday, October 7, 2020

mahjong

Cafodd fy mam yn Tokyo ymweliad arall gan ei thair wyres. Roedd hi wrth ei bodd wrth gwrs nid dim ond am eu cwmni ond cyfle i'w dysgu sut i chwarae Mahjong. Dw i'n siŵr bod hyn yn dda i les ei hymennydd. Dysgodd hithau drwy weld y dynion yn y teulu'n chwarae'r gêm flynyddoedd yn ôl. 

No comments: